4110 Biharkeresztes, Fekete Tanya http://www.kutas95.hu info@kutas95.hu +36 (54) 430-025
GIF Hungary Szolgáltató Kft. Aktuális Duális képzés Galéria Kapcsolat

kutas95.hu > Duális képzés


A Duális képzésről röviden:

A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel egyeztetett képzési terv (Egyeztetett Duális Képzési Program) alapján a partnerszervezetek saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézményi képzését. Ezáltal kinevelik a jövőbeli munkavállalóikat, akik az oklevél (diploma) megszerzését követően azonnal teljes értékű munkavállalók lehetnek. A partnerszervezeteknél tapasztalt szakemberek (mentorok) adják át a gyakorlati tudást és az egyes munkafolyamatokkal kapcsolatos ismereteket. A mentorokkal szemben elvárás, hogy szakirányú, felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek, illetve támogassák a hallgató szakmai fejlődését. A partnerszervezet a hallgatói munkaszerződésben leírtak szerint a képzés teljes idejére – mind a gyakorlati, mind az intézményi periódusok alatt – köteles díjazásban részesíteni a hallgatót. A fizetés mértéke, jogszabályban meghatározott módon, legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65 százaléka. A duális képzésben részt vevő hallgató – amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel – részesülhet a felsőoktatási ösztöndíjakból. Így például ha jó tanulmányi eredményei vannak, akkor a fizetése mellett tanulmányi ösztöndíjra is jogosult lehet. A duális képzésben részt vevő hallgató nem marad le felsőoktatási tanulmányaiban sem, hiszen az elméleti kurzusokon évfolyamtársaival együtt vesz részt, ugyanazokat a tárgyakat tanulja, és azonos vizsgakövetelményeknek kell megfelelnie.

Jelentkezés módja a duális képzésre

A szakmai gyakorlóhely neve, székhelye: Kutas ’95 ZRT 4110 Biharkeresztes Fekete tanya
A duális képzéssel érintett szakterület bemutatása:
- A tanulók számára fontos az erő- és munkagépeken használt agrárelektronikai berendezések (sorvezető, szakaszvezérlő, automatakormányzás, hozamtérképezés, stb.) megismerése, automata kormányzással ellátott erőgép megismerése, majd önálló munkavégzés.
- Információgyűjtés az ISOBUS kommunikációs rendszerű munkagépekről. Gépkapcsolat kivitelezése az erőgép és munkagép között. Vezérlő monitor használatának megismerése.
- Precíziós gazdálkodásra alkalmas erő- és munkagép üzemeltetése és a beállításának megtanulása a pontos, helyspecifikus munkavégzésre.
- A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakon tanuló diákoknak a képzés során szükséges elsajátítani a kiválasztott mezőgazdasági gépészeti berendezés részegységének szétszerelését, kijelölt alkatrészek mérését, felvételezését, szabadkézi vázlatkészítést, műhelyrajzok elkészítését (esetleg AutoCAD-ben), összeállítási rajz, darabjegyzék, készítést.
- Ismerni kell a nagyobb igénybevételű, gyorsan elhasználódó alkatrész igénybevételének meghatározását, anyagának vizsgálatát, tudni kell javasolni helyettesítő anyagot, gyártástechnológiát. A kiválasztott anyag szabványos megnevezését, jellemzőinek ellenőrzését vizsgálattal.
- A duális képzésben résztvevő diákoknak el kell sajátítani a kiválasztott mezőgazdasági gép működésének, üzemeltetésének vizsgálatát. Technológiai hiányosságok feltárását, üzemeltetési folyamatok kockázatainak meghatározását. Hibajelenségek diagnosztizálását, javaslattételt a beállítási, üzemeltetési paraméterek módosítását, a hibaelhárítási műveletek kiválasztását, javítástechnológiák kidolgozását (pl. csapágyazás javítása, áttervezése, alkatrészek anyagának módosítására, megfelelő kenőanyag és kenéstechnológia kiválasztását, technológiai módosításokat, stb.).
- Alkatrészek, javítási anyagok azonosítása, kiválasztása katalógusból szintén kötelező ismeret számukra.
- A javítóműhelyben gyártott, közepesen bonyolult alkatrész gyártástechnológiai folyamatának megtervezése.
- A tervezési és gyártási folyamat dokumentálása, alapkövetelmény, mint szakmai ismeret. Ez tartalmazza a következőket:
- a gyártáshoz szükséges technikai feltételeket,
- az alkatrész funkcionális és technológiai helyességének elemzését,
- az alkatrész javított rajzának elkészítését,
- előgyártmány, előgyártási mód kiválasztása, rajzának elkészítése,
- technológiai folyamat tervezése (műveleti sorrendterv, műveleti utasítások, technológiai paraméterek meghatározása, normaidő és önköltség számítása),
- a gyártás minőségbiztosítása, az alapanyag ellenőrzésétől az alkatrész végellenőrzéséig terjedő ellenőrzési folyamat kidolgozása.


A jelentkezés módja és határideje:

A duális képzésre a tanulók a duális képzés megkezdésének évében január 1-től június 15-ig terjedő időszakban jelentkezhetnek.
A jelentkezés során szükséges önéletrajzot beadni.
A jelentkezésről és a duális képzéssel kapcsolatos egyéb kérdésekben felvilágosítás kérhető:
Lupócz János termelési főmérnök, telefon.:06/309953068, 06/54430025, email: lupocz@kutas95.hu.

A kiválasztás eljárásrendje
A jelentkező szóbeli meghallgatáson vesz részt a jelentkezés lezárultát követő időpontban, amelyre telefonon keresztül kap értesítést.
Ezt követően a Szakmai gyakorlóhely vezetősége július 31-i időpontig telefonon és e-mailben közli a döntést a jelentkezésről. A gyakorlóhely a döntését nem köteles indokolni.4110 Biharkeresztes,
Fekete tanya
> Adatvédelmi tájékoztató
> Impresszum
© Copyright 2021. Kutas'95 Zrt. Minden jog fenntartva.